Regulamin sklepu

 

OGÓLNE WARUNKI

Sklep internetowy, działający pod adresem www.czescidokombajnow.pl prowadzony jest przez firmę P.H.U.P. DELTABUD z siedzibą w Ostojów 39A, 26-130 Suchedniów woj. świętokrzyskie , której nadano numer identyfikacyjny NIP 663-000-44-51raz REGON 290175111.

 

1. Ceny towarów znajdujące się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

3. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Zdjęcia niektórych towarów mogą się nieco różnić w szczególności jeśli chodzi o kolor towaru. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 

II SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych lub Firmą.

2. Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka i poprawne wypełnienia formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone poczta elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika sklepu. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku zatwierdzającego, zamówienie uważa się za wiążące.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 12:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujący jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.

5. Sklep CzęściDoKombajnów.pl zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie klienta faktura VAT.

8. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy, (patrz strona „Polityka Prywatności”).

 

III REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt Kupującego

2. Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utratę przesyłki odpowiada firma P.H.U.P. Deltabud

3. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany przez klienta adres.

4. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.

5. Towar dostarcza firma kurierska, której dane podane są na stronie „Płatności i koszty transportu”

6. Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.

  

IV KOSZTY TRANSPORTU

1. Strona „Płatności i koszty transportu” zawiera aktualne dane dot. kosztów pakowania i wysyłki towaru na terenie Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

2. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych wielkość kosztów transportu będzie ustalana indywidualnie. Pracownik sklepu CzęściDoKombajnów.pl skontaktuje wówczas się z Klientem i udzieli informacji o kosztach transportu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od zakupu jeżeli uzna, ze koszty transportu są zbyt wysokie.

3. Sklep CzęściDoKombajnów.pl zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich.
W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.

 

V SPOSÓB ODBIORU

1. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy P.H.U.P. DELTABUD pod adresem: Ostojów 39A, 26-130 Suchedniów woj. świętokrzyskie.

2. W przypadku wybrania opcji kurier. Firma kurierska dostarcza paczki pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę lub zamówić ponowną dostawę przesyłki do swojej siedziby.

3. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

4. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

5. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

6. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

 

VI PŁATNOŚCI

1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:

- Gotówka przy odbiorze osobistym.

Gotówką za pobraniem. Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi.

- Przelew na konto firmy P.H.U.P. Deltabud. Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, który orientacyjnie wyliczany jest automatycznie w momencie składania zamówienia, zależy od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.

3. Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia lub imienia i nazwiska (nazwy firmy).

Numer konta:

BS Suchedniów 78 8520 0007 2001 0027 0009 0001

 

VII REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go pod adres:

P.H.U.P. DELTABUD
Krzysztof Łakomiec
Ostojów 39A, 26-130 Suchedniów

 

2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, klient powinien wysłać towar na swój koszt.

3. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

4. Do wysłanego towaru powinna być załączony wypełniony druk reklamacyjny z opisem reklamowanej cechy produktu. Kartę można pobrać tu: DRUK REKLAMACYJNY.

5.Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

9. W celu uzyskania bliższych informacji na temat reklamacji prosimy o kontakt.

 

VIII ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

2. Zwracany towar należy odesłać, na swój koszt, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot towaru”.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W tym celu należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i oznaczony widocznym miejscu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana do klienta.

5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmian w zamówieniach można dokonać tylko do czasu kiedy nie zostało zrealizowane (wysłane).

2. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu w CzęściDoKombajnów.pl wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@czescidokombajnow.pl lub dzwoniąc pod numer 600 180 714

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.czescidokombajnow.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.czescidokombajnow.pl użyte są w celach informacyjnych. Oryginalne numery katalogowe (OEM) służą jedynie do identyfikacji produktu i w żaden sposób nie sugerują producenta