Polityka Prywatności

 

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze sklepu CzęściDoKombajnów.pl akceptujecie Państwo zasady naszej „Polityki Prywatności” znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z naszego serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze sklepu CzęściDoKombajnów.pl możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziecie Państwo proszeni, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień poprosimy Państwa o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby sklepuCzęściDoKombajnów.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów informacyjnych (newsletterów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do serwisu CzęściDoKombajnów.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu (biuletyn/newsletter) swojego adresu e-mail, bądź tez zaznaczenia odpowiedniego pola podczas rejestracji. Pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie produktów oferowanych przez sklep CzęściDoKombajnów.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Wszystkie podane przez Państwa informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona. Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania biuletynu informacyjnego (nweslettera). Wszystkie podane dane możecie Państwo w każdej chwili zmienić lub usunąć.

W momencie składania zamówienia będziemy Państwa prosić o podanie: • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu (w przypadku firmy – nazwa, adres, NIP) • adresu e-mail • numeru telefonu • loginu i hasła Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia.

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery

Serwis CzęściDoKombajnów.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z „Polityką Prywatności”.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych materiałów związanych z serwisem s CzęściDoKombajnów.pl ą dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane, sklep CzęściDoKombajnów.pl nie ma możliwości zabezpieczyć tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie.